Proeftuin online jeugdparticipatie

‘Participeer mee’ bestaat uit 4 proeftuinen jeugdparticipatie van de jeugddiensten van Dilbeek, Harelbeke (afgelopen), Mechelen (afgelopen) en Genk i.s.m. Bataljong en Tree company. Doorheen de samenwerking delen we ervaringen en inzichten waardoor de kwaliteit van elk traject stijgt.