Transit M(ee), geef je idee

Mechelse jongeren sturen online ideeën in om Transit M nog meer jongerenproof te maken

De jeugddienst van Mechelen start op vrijdag 27 november een participatietraject op waarbij ze de Mechelse jongeren tussen 15-25 jaar  vragen om een idee in te dienen over hoe ze de zones op de jongerenzone Transit M willen invullen. 

De jeugddienst vindt dat jongeren meer inspraak moeten hebben over hoe hun stad ingevuld wordt en laat hen daarom participeren aan dit project. Jongeren krijgen de kans om hun creatieve geest de vrije loop te laten en hun idee in te sturen. Nadien kunnen de jongeren ook stemmen op het idee dat hen het meest aanspreekt.

Vervolgens wordt er op het platform bekend gemaakt welke ideeën de meeste stemmen hebben en die ideeën worden meegenomen naar de offline 'doe mee-momenten' in februari. Tijdens die momenten kunnen de jongeren de ideeën verder ontwikkelen en vormgeven. In april 2021 wordt er op de social media accounts van 2800Leeft en de website van de jeugddienst bekendgemaakt wat er gerealiseerd zal worden in 2022.